O Projekcie

 

Celem projektu jest stworzenie narzędzi wspierających decyzje o zakresie leczenia miejscowego lepiej rokujących nowotworów:piersi,tarczycy,gruczołu krokowego,a tym samym uzyskanie istotnej redukcji agresywności terapii onkologicznej i zmniejszenie jej społecznych i ekonomicznych kosztów,bez pogorszenia skuteczności.Innowacyjne testy molekularne oparte będą o genomikę guza, uwzględniającą heterogenności jego utkania(pobranie m.in. drogą nawigowanej biopsji).Test molekularny i wspierająca analiza USG guza tarczycy będą służyć do podjęcia decyzji czy chory wymaga całkowitego wycięcia tarczycy czy leczenia mniej rozległego.Test zostanie poddany prospektywnej walidacji w ogólnopolskim badaniu wieloośrodkowym.Dla raka prostaty opracowane narzędzie będzie klasyfikować agresywność nowotworu(molekularny współczynnik Gleasona),pod kątem decyzji o jego wyjściowym leczeniu.W raku piersi na podstawie testu molekularnego z biopsji gruboigłowej uzyskamy optymalną klasyfikację molekularnego podtypu nowotworu.Utworzona zostanie mobilna aplikacja do trójwymiarowej wizualizacji objętości guza na podstawie obrazów radiologicznych różnych modalności (w tym MR i PET/CT),a także narzędzia pozycjonowania tego obrazu w stosunku do ciała.Opracowany zostanie algorytm określenia niezbędnych marginesów guza na podstawie badań molekularnych i obrazowych,który wspierać będzie decyzję o zakresie operacji.