Aktualności

Informacje z przebiegu projektu

Z początkiem lipca bieżącego roku część zespołu projektowego Politechniki Śląskiej uczestniczyła w Międzynarodowej Konferencji 28th European Conference on Operational Research (EURO). W ramach Konferencji (w dziedzinie Biologii Obliczeniowej, Bioinformatyki i Medycyny) zaprezentowano sposób działania platformy BioTest, jak również wybrane składowe systemu przetwarzania danych. W Konferencji wzięło udział blisko 2000 uczestników z całego świata. Ta rozpoznawalna w świecie naukowym Konferencja po raz pierwszy w swojej 40-letniej historii odbyła się w Polsce. O randze Konferencji może świadczyć chociażby udział laureata Nagrody Nobla prof. Roberta Aumanna i wygłoszenie przez niego wykładu plenarnego. Konferencja odbyła się w Poznaniu w dniach 3-6 lipca 2016 roku, jej organizatorami były: Stowarzyszenie Europejskich Towarzystw Badań Operacyjnych (EURO), Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych oraz Politechnika Poznańska.