Aktualności

Informacje z przebiegu projektu

Od dłuższego czasu trwają intensywne prace nad implementacją systemu obejmującego narzędzia inteligentnej analizy danych, wirtualizacji środowiska zdalnej pracy oraz hurtowni danych. W chwili obecnej nie jest on jednak w fazie produkcyjnej i nie umożliwia logowania potencjalnych użytkowników.

Dla przykładu zrzut ekranu z wizualizacji terminów GO przypisanych do różnych klastrów terminów oraz powiązanie między nimi.

placeholderKolejny przykład przedstawia geny z eksperymentu o podwyższonej i obniżonej ekspresji i powiązanie ich ze ścieżkami sygnałowymi bazy dancyh KEGG.

placeholder