Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert na usługę przeglądu i konserwacji zasilacza UPS. Termin składania ofert upływa 20.06.2017 o godz. 12:00. Wraz z ofertą należy złożyć "Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych ze Zleceniodawcą".

Pełna treść Zaproszenia.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych ze Zleceniodawcą.

 

Protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego z dnia 20.06.2017.

Zaproszenie do składania ofert na usługę serwisu urządzeń klimatyzacyjnych. Termin składania ofert upływa 20.06.2017 o godz. 12:00. Wraz z ofertą należy złożyć "Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych ze Zleceniodawcą".

Pełna treść Zaproszenia.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych ze Zleceniodawcą.

 

Protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego z dnia 20.06.2017.

Zaproszamy do składania ofert na usługę wykonania finansowego audytu zewnętrznego projektu pt. "Platforma zdalnego testowania hipotez i analizy danych biomedycznych”. Termin składania ofert to 07.02.2017, godz. 12:00. Pełną treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki zamieszczono poniżej:

Pełna treść Zaproszenia Załącznik nr 1 - Wzór Oferty Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 3 - Wzór Umowy Protokół z rozeznania cenowego dla wykonania w ramach projektu czynności/usługi nie mającej charakteru naukowego

Zaproszenie do składania ofert na usługę dostawy drobnego sprzętu komputerowego. Termin składania ofert upływa 20.06.2017 o godz. 12:00. Wraz z ofertą należy złożyć "Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych ze Zleceniodawcą".

Pełna treść Zaproszenia.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych ze Zleceniodawcą.

 

Protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego z dnia 20.06.2017.

Zaproszamy do składania ofert na usługę serwisu urządzeń klimatyzacyjnych. W związku z zapytaniami po stronie potencjalnych Usługodawców pierwotny termin składania ofert ustalony na 26.09.2016, godz. 12:00 uległ zmianie i jest przedłużony do dnia 28.09.2016, godz. 15:00. Poza treścią Zaproszenia (załącznik poniżej) proszę o zapoznanie się z Załącznikami nr 2 i 3 stanowiącymi uzupełnienie Zaproszenia z dnia 12.09.2016. Wraz z ofertą należy złożyć "Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych ze Zleceniodawcą".

Pełna treść Zaproszenia. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych ze Zleceniodawcą. Załącznik nr 2 - Uzupełnienie do Zaproszenie do składania ofert. Załącznik nr 3 - Uzupełnienie do Zaproszenie do składania ofert.