Zaproszamy do składania ofert na usługę serwisu urządzeń klimatyzacyjnych. W związku z zapytaniami po stronie potencjalnych Usługodawców pierwotny termin składania ofert ustalony na 26.09.2016, godz. 12:00 uległ zmianie i jest przedłużony do dnia 28.09.2016, godz. 15:00. Poza treścią Zaproszenia (załącznik poniżej) proszę o zapoznanie się z Załącznikami nr 2 i 3 stanowiącymi uzupełnienie Zaproszenia z dnia 12.09.2016. Wraz z ofertą należy złożyć "Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych ze Zleceniodawcą".

Pełna treść Zaproszenia. Załącznik nr 1 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych ze Zleceniodawcą. Załącznik nr 2 - Uzupełnienie do Zaproszenie do składania ofert. Załącznik nr 3 - Uzupełnienie do Zaproszenie do składania ofert.