Zaproszamy do składania ofert na usługę wykonania finansowego audytu zewnętrznego projektu pt. "Platforma zdalnego testowania hipotez i analizy danych biomedycznych”. Termin składania ofert to 07.02.2017, godz. 12:00. Pełną treść ogłoszenia oraz niezbędne załączniki zamieszczono poniżej:

Pełna treść Zaproszenia Załącznik nr 1 - Wzór Oferty Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 3 - Wzór Umowy Protokół z rozeznania cenowego dla wykonania w ramach projektu czynności/usługi nie mającej charakteru naukowego