Zaproszenie do składania ofert na usługę serwisu urządzeń klimatyzacyjnych. Termin składania ofert upływa 20.06.2017 o godz. 12:00. Wraz z ofertą należy złożyć "Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych ze Zleceniodawcą".

Pełna treść Zaproszenia.

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych ze Zleceniodawcą.

 

Protokół z przeprowadzonego rozeznania cenowego z dnia 20.06.2017.